VISI

Untuk menjadi institusi utama dalam membangunkan budaya integriti.

MISI

Meningkatkan kapasiti dan kompetensi sektor awam, GLC dan korporat berkaitan tadbir urus, integriti dan antirasuah.

Menyediakan penyelesaian kepada masalah tadbir urus, integriti dan antirasuah di Malaysia.

NILAI TERAS

INTEGRITI . KERJA BERPASUKAN . PROFESIONAL