Mahummar Gadaffi Sorilaut Bin Omar

Pengurus Besar Kanan (Khidmat Korporat)