Taklimat Pembangunan CRA OACP kepada wakil pengurusan JKP Sdn. Bhd. telah selesai dilaksanakan pada 4 November 2022 bertempat di Pulau Pinang.

Sesi taklimat yang dikendalilan oleh Konsultan IIM, En. Mazwane Musa ini telah dihadiri seramai 12 orang peserta terdiri daripada wakil jabatan JKP Sdn. Bhd.

Sesi taklimat ini bertujuan untuk memberi penerangan dan keperluan pembangunan berkenaan CRA OACP. Selain membantu pihak JKP Sdn. Bhd. dalam membuat persediaan awal untuk pembangunan CRA OACP tersebut.