Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Integriti Malaysia (IIM), Datuk Wan Suraya telah mengadakan perjumpaan dengan YBrs. Prof Dr. Rusli Ahmad, Penasihat kepada Kelab Rakan Integriti Mahasiswa (RIM) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) pada 14 Jun 2022.

Antara lain, perbincangan menjurus kepada pengaktifan dan penglibatan gerakan RIM di UNIMAS dengan beberapa program teras IIM di Sarawak.