Institut Integriti Malaysia (IIM) telah menghadiri sesi perbincangan pada 13 Oktober 2022 berkenaan penambahbaikan Kod Tadbir Urus Baik Pertubuhan (COGG) sedia ada bagi pertubuhan yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM).

IIM diwakili oleh Encik Abdul Rahman bin Abdullah daripada Seksyen Dasar, Pembangunan Produk dan Penyelidikan.