Sesi libat urus antara IIM dengan Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii) telah diadakan pada 29 November 2022, bertujuan membincangkan perancangan pembangunan OACP dan seterusnya ABMS di peringkat MARii mulai awal Januari 2023.

IIM telah diwakili oleh Encik Rais Ramli, Ketua Seksyen Perancangan & Strategik Korporat.