Datuk KPE IIM telah memenuhi jemputan menghadiri sambutan hari Kebangsaan Australia 2023 anjuran Suruhanjaya Tinggi Australia pada 16 Februari 2023 di Kuala Lumpur.

Semoga kerjasama erat antara kedua negara akan terus utuh khususnya dalam mendokong dan memperkasakan agenda integriti dan tata kelola baik merentasi segenap lapisan masyarakat.