{:my}Satu Pertemuan Eksklusif INTEGRITI dengan Editor Media telah diadakan pada 16 Mei 2017 (Selasa)  di Auditorium INTEGRITI bagi mendapatkan pandangan dan input untuk memperkukuhkan usaha memupuk budaya integriti dalam kalangan rakyat Malaysia.

{:}{:en}An exclusive meeting with Media  Editors was held on May 16, 2017 (Tuesday) at the INTEGRITI Auditorium  to gather input and opinions in the effort to further strengthen the culture of integrity among Malaysians.

{:}