Telah berlangsung RTD membincangkan mengenai indikator yang berkaitan dengan tadbir urus di Malaysia. Antara yang terlibat adalah Pusat Governans, Integriti & Anti Rasuah Nasional (GIACC), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU), Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 23 November 2021.