Institut Integriti Malaysia (IIM) telah melaksanakan taklimat Penilaian Risiko Rasuah (CRA) bagi Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) Melaka Bekal Sdn Bhd yang merupakan anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka pada 12 Januari 2023 bertempat di MITC Melaka.

Taklimat telah disampaikan oleh Konsultan IIM, Encik Abdul Rahman Abdullah dari Seksyen Pengurusan Integriti IIM.

The Malaysian Institute of Integrity (IIM) held a briefing on the Corruption Risk Assessment (CRA) for the Organizational Anti-Corruption Plan (OACP) for Melaka Bekal Sdn Bhd, a subsidiary of the Melaka State Development Corporation, on 12 January 2023 at MITC Melaka.

The briefing was delivered by En Abdul Rahman Abdullah, a Consultant from the Integrity Management Section IIM.