Penerbitan & Video

Latar Belakang

Anugerah Integriti, Governans dan Anti Rasuah (AIGA2022) adalah merupakan satu anugerah bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada sektor awam dan swasta yang menzahirkan komitmen dalam pembudayaan dan pengamalan integriti, tadbir urus terbaik serta inisiatif antirasuah dalam organisasi mereka.

Laporan AIGA 2022

Anugerah Integriti, Governans dan Anti Rasuah (AIGA2022) adalah merupakan satu anugerah bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada sektor awam dan swasta yang menzahirkan komitmen dalam pembudayaan dan pengamalan integriti, tadbir urus terbaik serta inisiatif antirasuah dalam organisasi mereka.

Sentiasa berhubung dan dapatkan maklumat terkini mengenai kami.