LATAR BELAKANG

Institut Integriti Malaysia (IIM) yang ditubuhkan pada bulan April 2004 kini berperanan melalui tiga fungsi teras utama merangkumi aspek Pendidikan, Advokasi dan Latihan; Penyelidikan dan Penerbitan; serta Kerjasama Strategik dengan pemegang taruh dari pelbagai bidang.

IIM juga diberikan peranan untuk membantu mengukuhkan kapasiti dan kompetensi integriti dan tata kelola sektor awam dan swasta bagi membantu negara dalam merealisasikan objektif untuk menjadi sebuah negara yang dikenali kerana integriti, dan bukannya rasuah.

IIM turut menyediakan khidmat perunding, instrumen penilaian dan khidmat latihan kepada agensi-agensi kerajaan, organisasi swasta termasuk pengusaha kecil dan sederhana melalui Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (ABMS), Pelan Pembangunan Anti-Rasuah (OACP), Penilaian Profil Individu (IIP), Instrumen Penilaian Integriti (IAT), Pembangunan Integriti Komuniti (CIB) dan Program Latihan Etika dan Integriti.