{:my}Satu mesyuarat penyelarasan bersama kumpulan kedua dalam kategori Agensi Pelaksana di bawah Pusat Koordinasi dan Pemantauan iaitu Unit Integriti di bawah SUK Negeri, Institut Integriti Negeri (IIN), Insitut Latihan & Kepimpinan Negeri dan Unit Integriti Sektor Swasta telah diadakan pada 13 Oktober 2016, bertempat di INTEGRITI.

{:}{:en}A coordination meeting with the agencies under the Coordination and Monitoring Department that is the Integrity Unit under the State Secretariat, State Integrity Institute (IIN), Training and Leadership Institute and the Private Sector Integrity Unit was held on October 13th, in INTEGRITI

{:}