{:my}{:my}Bertempat di Auditorium Institut Integriti Malaysia, telah berlangsung Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) ke-13, Tan Sri Dr. Ali Hamsa, Ketua Setiausaha Negara (KSN) yang juga merupakan Pengerusi INTEGRITI telah mempengerusikan AGM kali ini yang diadakan pada 6 Jun 2017.

Dalam mesyuarat agung kali ini juga telah diumumkan pelantikan baharu tiga Ahli Lembaga Pengarah INTEGRITI iaitu Datuk Dzulkifli Ahmad, Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (berkuat kuasa 1 Ogos 2016) bagi menggantikan Tan Sri Abu Kasim yang tamat perkhidmatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 1 Ogos 2016; Dato’ Sri Zainal Rahim Seman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam (berkuat kuasa 16 Januari 2017) yang menggantikan Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal yang tamat perkhidmatan pada 31 Disember 2016; dan yang terkini Tan Sri Dr. Madinah Mohamad, Ketua Audit Negara http://www.betteroutfitideas.com, Jabatan Audit Negara (berkuat kuasa 23 Februari 2017) yang menggantikan Tan Sri Ambrin Buang yang bersara pada 22 Februari 2017.

Sepanjang 13 tahun beroperasi dan berhadapan dengan pelbagai cabaran, INTEGRITI juga telah memperlihatkan kesungguhan dalam menjayakan pelbagai program serta aktiviti berimpak tinggi dalam tahun 2016 dan 2017 terutama di peringkat domestik dan antarabangsa seperti Konvensyen Integriti Nasional (KIN), Persidangan Integriti Pendidikan Tinggi, International Conference on Political Financing dan Global Integrity Leadership Course (GILC).

Beberapa instrumen baharu telah dibina untuk mempromosikan integriti seperti Dashboard Integriti, Malaysian Integrity Profile (MIP) dan Integrity Assessment Tool (IAT) yang juga telah turut diperkenalkan bagi membantu INTEGRITI dalam usaha memantau pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) di lapangan.

{:}{:en}The Annual General Meeting was held at the INTEGRITI Auditoritum on last June, 6th.The meeting was chaired by Tan Sri Dr. Ali Hamsa, Chief Secretary to the Government (KSN) who is also the INTEGRITI Chairman.

In the meeting, it was announced the new appointment of three new Board members; Datuk Dzulkifli Ahmad, Chief Commissioner,   Malaysian Anti – Corruption Commission (MACC) (effective August 1, 2016) to replace Tan Sri Abu Kasim who completed his service as MACC Chief Commissioner on August 1 2016; Dato ‘Seri Zainal Rahim Seman, Director General of Public Service, Public Service Department (effective 16 January 2017) replacing Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal; and the latest Tan Sri Dr. Madinah Mohamad, Auditor General, National Audit Department (effective 23 February 2017) replacing Tan Sri Ambrin Buang who retired on February 22, 2017.

During the past 13 years of operations, INTEGRITI has demonstrated its commitment in promoting the national integrity agenda through the implementation of various high impact programmes especially in domestic and international levels such as the National Integrity Convention (KIN), Integrity Conference on Higher Education, International Conference on Political Financing and Global Integrity Leadership Course (GILC).

Moreover, new instruments were built to further promote integrity such as the INTEGRITI Dashboard, Malaysian Integrity Profile (MIP) and Integrity Assessment Tool (IAT).

 

{:}{:}{:en}The Annual General Meeting was held at the INTEGRITI Auditoritum on last June, 6th.The meeting was chaired by Tan Sri Dr. Ali Hamsa, Chief Secretary to the Government (KSN) who is also the INTEGRITI Chairman.

In the meeting, it was announced the new appointment of three new Board members; Datuk Dzulkifli Ahmad, Chief Commissioner,   Malaysian Anti – Corruption Commission (MACC) (effective August 1, 2016) to replace Tan Sri Abu Kasim who completed his service as MACC Chief Commissioner on August 1 2016; Dato ‘Seri Zainal Rahim Seman, Director General of Public Service, Public Service Department (effective 16 January 2017) replacing Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal; and the latest Tan Sri Dr. Madinah Mohamad, Auditor General, National Audit Department (effective 23 February 2017) replacing Tan Sri Ambrin Buang who retired on February 22, 2017.

During the past 13 years of operations, INTEGRITI has demonstrated its commitment in promoting the national integrity agenda through the implementation of various high impact programmes especially in domestic and international levels such as the National Integrity Convention (KIN), Integrity Conference on Higher Education, International Conference on Political Financing and Global Integrity Leadership Course (GILC).

Moreover, new instruments were built to further promote integrity such as the INTEGRITI Dashboard, Malaysian Integrity Profile (MIP) and Integrity Assessment Tool (IAT).

 

{:}