PENGURUSAN TERTINGGI

YBhg. Datuk Nor Yahati binti Awang

YBhg. Datuk Nor Yahati binti Awang

Ketua Pegawai Eksekutif
Mahummar Gadaffi Sorilaut Bin Omar

Mahummar Gadaffi Sorilaut Bin Omar

Pengurus Besar Kanan (Khidmat Korporat)
Izal Arif bin Zahrudin

Izal Arif bin Zahrudin

Pengurus Besar (Operasi)
Alice Suriati Mazlan

Alice Suriati Mazlan

Ketua Seksyen Komunikasi Strategik
Norliana Ali Akbar

Norliana Ali Akbar

Ketua Seksyen Kewangan dan Akaun
Norashikin Baharudin

Norashikin Baharudin

Ketua Seksyen Dasar dan Penyelidikan
Mohd Rais Ramli

Mohd Rais Ramli

Ketua Seksyen Sistem Integriti Koporat Malaysia (CISM)
Harisham Ibrahim

Harisham Ibrahim

Ketua Seksyen Pentadbiran
Mohd Hafizdi Che Md Akhir

Mohd Hafizdi Che Md Akhir

Ketua Seksyen Pengurusan Integriti
Izal Arif Zahrudin

Izal Arif Zahrudin

Ketua Seksyen Penilaian Instrumen Integriti
Judlifah Mohd Jamil

Judlifah Mohd Jamil

Ketua Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
Fison Hamdi Ahmad

Fison Hamdi Ahmad

Ketua Seksyen Advokasi dan Latihan
Zubayry Abady Sofian

Zubayry Abady Sofian

Ketua Seksyen Perancangan Dan Strategik Korporat
Muhammad Qayyum Salim

Muhammad Qayyum Salim

Ketua Seksyen Program Bitara dan Komuniti
Izyuandi Izham

Izyuandi Izham

Pegawai Undang-Undang
Maisyarah Mansoruddin

Maisyarah Mansoruddin

Ketua Seksyen Audit Dalam dan Governans
Ahmad Yusri Ahmad Rozalan

Ahmad Yusri Ahmad Rozalan

Ketua Seksyen Teknologi Maklumat