PENGURUSAN TERTINGGI

Datuk Wan Suraya Wan Mohd Radzi

Datuk Wan Suraya Wan Mohd Radzi

Ketua Pegawai Eksekutif
Mahummar Gadaffi Sorilaut Bin Omar

Mahummar Gadaffi Sorilaut Bin Omar

Pengurus Besar Kanan (Khidmat Korporat)
Mohd Hafizdi Che Md Akhir

Mohd Hafizdi Che Md Akhir

Pengurus Besar (Operasi) - Menanggung Kerja
Mas Affendi Masarudin

Mas Affendi Masarudin

Pegawai Tugas-Tugas Khas dan Menanggung Kerja Pengurus Besar Kanan (Khidmat Korporat)
Alice Suriati Mazlan

Alice Suriati Mazlan

Ketua Seksyen Komunikasi Korporat
Norashikin Baharudin

Norashikin Baharudin

Ketua Seksyen Dasar dan Penyelidikan
Mohd Rais Ramli

Mohd Rais Ramli

Ketua Seksyen Program Bitara
Norliana Ali Akbar

Norliana Ali Akbar

Ketua Seksyen Kewangan dan Akaun
Harisham Ibrahim

Harisham Ibrahim

Ketua Seksyen Pentadbiran
Zubayry Abady Sofian

Zubayry Abady Sofian

Ketua Seksyen Perancangan Dan Strategik Korporat
Judlifah Mohd Jamil

Judlifah Mohd Jamil

Ketua Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
Muhammad Qayyum Salim

Muhammad Qayyum Salim

Ketua Seksyen Pembangunan Komuniti
Fison Hamdi Ahmad

Fison Hamdi Ahmad

Ketua Seksyen Advokasi dan Latihan
Izyuandi Izham

Izyuandi Izham

Pegawai Undang-Undang
Nelly Mansin

Nelly Mansin

Ketua Seksyen Penilaian Instrumen Integriti
Maisyarah Mansoruddin

Maisyarah Mansoruddin

Ketua Seksyen Audit Dalam dan Governans
Noranizam Nordin

Noranizam Nordin

Ketua Seksyen Teknologi Maklumat