Pada 8 April 2019 yang llau, INTEGRITI telah menandatangani “Business Agreement’ bersama Global Psytech Sdn Bhd bagi produk Human Governance Profile (HGP) di Bilik Mesyuarat Utama, Menara INTEGRITI. 

INTEGRITI telah diwakili oleh Puan Nor’afiza Saim, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif manakala Global Psytech Sdn Bhd diwakili oleh Dr Haniza Yon, Ketua Pegawai Eksekutif.