Institut Integriti Malaysia (IIM) telah mengendalikan sesi Latihan “Do The Right Thing” kepada Kumpulan Pengurusan Affin Bank Berhad. pada 3 Ogos 2022.

Seramai 28 peserta telah menghadiri sesi latihan ini yang telah dikendalikan oleh dua orang Konsultan IIM dari Seksyen Advokasi dan Libat Urus, En. Suhaimi Mohd Noh dan Puan Munah Abdul Aziz.