YBhg. Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia (IIM) telah mengadakan kunjungan hormat ke atas YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Mohd Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara yang juga merangkap Pengerusi IIM pada pagi ini.

Tujuan pertemuan ini diadakan adalah untuk memberikan input serta makluman awal berkaitan gerak kerja dan cadangan hala tuju IIM.