IIM telah menerima kunjungan hormat daripada Yayasan Antirasuah Malaysia (YARM) Sarawak pada 3hb Januari 2022.

Kunjungan ini melibatkan perbincangan mengenai usaha-usaha agenda integriti, governans dan antirasuah negara.