{:my}Bertemakan Integriti & Tadbir Urus : Memperkasa Imej Perkhidmatan Awam. Konvensyen ini diadakan dengan kerjasama Razak School of Government (RSOG)

{:}{:en}Themed Integrity and Governance: Strengthening the Image of Public Service. The convention was held in collaboration with the Razak School of Government (RSOG)

{:}