{:my}Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) telah menganjurkan satu  Perbincangan Meja Bulat  atas tajuk  “Strategi Bagi Mempertingkatkan Tahap Integriti Mahasiswa Bagi Memastikan Kepimpinan dan Tadbir Urus Terbaik Buat Negara  Di Masa Depan” menampilkan tiga  orang Ahli Panel  berpengalaman  bertempat di Auditorium Integriti pada 23 Mei 2017 iaitu:

  1. Prof Emeritus Dato’ Dr Ibrahim Haji Ahmad Bajunid, Ahli Lembaga Pengarah Integriti/Timbalan Naib Chanselor Inti-Uc Laureate International Universities
  2. Prof Madya Dr Sopian Bin Bujang, Pengarah Bahagian Pembangunan  Mahasiswa Kementerian Pengajian Tinggi
  3. Encik Mohamad Zaki Bin Ibrahim, Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

RTD kali ini turut disertai oleh seramai 19 orang wakil-wakil dari pelbagai kementerian dan agensi seperti Kementerian Pendidikan Tinggi.Kementerian Pelajaran, MARA, Biro Tata Negara dan sebahagian besar IPTA  yang berpengkalan di sekitar Lembah Kelang.

 {:}{:en}The Malaysian Institute of Integrity (INTEGRITI) has organised a roundtable discussion on the topic “Strategies in Improving the Integrity of Students to Ensure Best Leadership and Governance in the Future” which featured three panellists at the INTEGRITI Auditorium May 23, 2017.The three panellists were:

Emeritus Prof Dato ‘Dr Ibrahim Haji Ahmad Bajunid, Member of the Board of Integrity / Deputy Vice Chancellor Inti-Uc Laureate International Universities

Assoc Prof Dr Nations Single Bin, Director of Student Development Division, Ministry of Higher Education

Mr. Mohamad Zaki Bin Ibrahim, Senior Assistant Commissioner of Community Education Division, Malaysian Anti-Corruption Commission

The session was also attended by 19 representatives from various ministries and agencies such as the Ministry of Higher Education, MARA, Biro Tata Negara and most of the universities based in the Klang Valley.

 

 {:}