Pendaftaran Syarikat Pembekal dibawah Institut Integriti Malaysia

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Institut Integriti Malaysia (IIM) mewajibkan semua pembekal/syarikat/kontraktor yang berhasrat untuk berurusan dengan IIM hendaklah memohon untuk mendaftarkan syarikat mereka di Institut Integriti Malaysia (IIM). Borang Pendaftaran...