Institut Integriti Malaysia (IIM) telah melaksanakan Bengkel Penilaian Risiko Rasuah & Analisis Data bersama Perbadanan Taman Negeri Perak (PTNP) pada 16-18 Januari 2023.

Objektif bengkel ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti dan menentukan risiko berdasarkan aspek rasuah, integriti dan tata kelola yang baik.

Bengkel telah dihadiri oleh 28 orang peserta yang terdiri daripada pelbagai Bahagian PTNP.

Bengkel telah dikendalikan oleh Konsultan IIM iaitu Encik Muhamad Khairul Azmir Mohd Paiz dan Encik Mazwane Musa.

ENG:

The Malaysian Institute of Integrity (IIM) conducted a Corruption Risk Assessment & Data Analysis Workshop with the Perak State Parks Corporation (PTNP) from 16-18 January 2023.

The objective of this workshop is to identify and determine risks based on aspects related to corruption, integrity and governance.

The workshop was attended by 28 participants consisting from various sections of PTNP. Two IIM consultants conducted the workshop namely, Encik Muhamad Khairul Azmir Mohd Paiz and Encik Mazwane Musa.