Bengkel Pelan Tindakan bagi pembangunan CRA OACP Yayasan Perak telah dilaksanakan pada 1-2 Disember 2022 di Ipoh, Perak.

Para peserta yang terdiri daripada wakil setiap bahagian/unit pengurusan Yayasan Perak telah berjaya merancang sebanyak 90 inisiatif bagi keseluruhan 200 risiko yang telah dikenal pasti.

Para peserta termasuk Tuan Azrul Sani bin Ibrahim, Pengurus Besar Yayasan Perak.

Bengkel ini telah dikendalikan oleh Konsultan IIM, Pn. Wan Nabilah Meor Mohd Jamil.