Bengkel Analisa Data dan Penilaian Risiko Rasuah bagi pembangunan OACP TNB telah dilaksanakan pada 26 Ogos 2022 dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (IIM).

Para peserta yang menghadiri bengkel ini adalah terdiri daripada wakil setiap bahagian / jabatan ibu pejabat TNB.