{:my}INTEGRITI dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negara telah menganjurkan program Breakfast Talk Integrity bersempena dengan sambutan Hari Belia Antarabangsa yang disambut pada bulan Ogos setiap tahun.

Tujuan penganjuran program ini adalah untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman, isu-isu serta cabaran belia masa kini dalam sama-sama berganding bahu membangun dan mempertahankan keamanan negara, daripada perspektif integriti.

Topik pilihan ialah ‘Belia Melestarikan Keamanan: Perspektif Integriti’ dan  pelbagai 5 top sexy outfit ideas 2017 pendapat telah dikongsi oleh ahli-ahli panel jemputan iaitu Encik Suhardi bin Alias, Pengarah Bahagian Pengurusan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Pembincang pertama,  ASP Azman bin Omar, ACP Risikan/Operasi E8, Cawangan Khas ,Ibu Pejabat Polis Bukit Aman serta Pembincang kedua Encik Jufitri Joha, Naib Presiden , Majlis Belia Malaysia yang mewakili suara belia.

{:}{:en}INTEGRITY in collaboration with the National Youth and Sports Department has organised a Breakfast Talk Integrity programme in conjunction with the International Youth Day celebrations which is celebrated in August every year.

The discussion was focused towards the theme of the integrity of our youth in preserving our nation’s peace. The purpose of the programme is to share knowledge, experience, issues and challenges of today’s youth from the perspectives of integrity.

Invited panels are Encik Suhardi bin Alias from the National Youth and Sports Department, ASP Azman bin Omar, from the Royal Malaysia Police and En Jufitri Johar from the Youth Council of Malaysia representing the voces of the youth.

{:}